Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

rippedthesoul
6758 9b58
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

November 01 2017

rippedthesoul
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

October 29 2017

rippedthesoul
W miłości właśnie cenię
Niedoświadczenie.
Miłość nie jest kunsztem,
Miłość jest wzruszeniem.

— ― Jan Sztaudynger “W miłości”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 08 2017

rippedthesoul

September 03 2017

rippedthesoul
2246 270e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 29 2017

rippedthesoul

August 24 2017

rippedthesoul
rippedthesoul
rippedthesoul
6889 217f

August 22 2017

rippedthesoul
Kim ja jestem i co się ze mną stało?
— 8:26
Reposted fromSalute Salute viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
rippedthesoul
Ale przychodzi taki moment, kiedy stwierdzasz, że już nie chcesz żyć w złudzeniach. Że wolisz nie mieć nic niż mieć coś co nie jest prawdziwe.
— samozatrucie.soup.

July 16 2017

rippedthesoul
8871 a9c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rippedthesoul
Reposted frombluuu bluuu viatobecontinued tobecontinued
rippedthesoul
1250 ca3c
rippedthesoul

July 06 2017

1946 9286 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapannakies pannakies

July 02 2017

rippedthesoul
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
rippedthesoul
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.

June 07 2017

rippedthesoul
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
Reposted frommonstrum monstrum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl