Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2018

rippedthesoul
7379 4402 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatamarka tamarka
rippedthesoul
2511 d16d 500
Reposted fromunr-eal unr-eal
rippedthesoul
0995 4ca2 500
Reposted fromslodziak slodziak viarzzkropka rzzkropka

June 22 2018

rippedthesoul
5318 f98d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viadotty dotty

June 20 2018

3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viagivemeheaven givemeheaven

June 19 2018

rippedthesoul
rippedthesoul
Za dużo tego. To tak, jakbym miała w głowie kawałki szkła. Przez cały czas. Rozumiesz?
— Jak tu żyć ?
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaasylopath asylopath

June 06 2018

rippedthesoul
Teraz nie pora myślec o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl. co możesz zrobić z tym, co masz
— Ernest Hemingway
Reposted fromSkydelan Skydelan viarzzkropka rzzkropka

May 30 2018

rippedthesoul
6872 f44e
J. A.

May 24 2018

rippedthesoul
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.

May 22 2018

rippedthesoul
8423 3f0c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viapiehus piehus

May 09 2018

rippedthesoul
rippedthesoul
2599 e176
Reposted fromdusielecc dusielecc viapiehus piehus
rippedthesoul
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapareidolie pareidolie
rippedthesoul
Reposted fromsilence89 silence89 viapareidolie pareidolie

May 08 2018

rippedthesoul
4700 ea02
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapareidolie pareidolie

April 24 2018

rippedthesoul
0531 5d5d 500
Reposted fromsavatage savatage viapiehus piehus
rippedthesoul
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow via12czerwca 12czerwca

April 17 2018

rippedthesoul
9433 926a

April 13 2018

rippedthesoul
6680 6742
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl