Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2020

rippedthesoul
Szczęśliwi ludzie piją kawę i czytają książki.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakingofthejungle kingofthejungle

December 19 2019

rippedthesoul
Najbardziej kocham te sny w których wiesz, że śnisz, ale tak bardzo chciałbyś żeby to była rzeczywistość, że nawet po przebudzeniu uparcie kontynuujesz sen w myślach, mocniej wtulając się w poduszkę.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viakingofthejungle kingofthejungle
rippedthesoul

December 17 2019

rippedthesoul
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromataszka ataszka vianoicoztego noicoztego

December 13 2019

rippedthesoul
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
rippedthesoul
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
rippedthesoul
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

December 11 2019

rippedthesoul
2862 e54a

December 02 2019

rippedthesoul
rippedthesoul
8980 22e4 500
Reposted fromprzegrany przegrany

November 03 2019

rippedthesoul

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

October 25 2019

rippedthesoul

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viacotarsky cotarsky
rippedthesoul
6268 173d 500
Reposted frommesoute mesoute

October 21 2019

rippedthesoul
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viaBabson Babson

October 18 2019

rippedthesoul
6980 e6dd 500
Reposted fromBabson Babson viaToshi Toshi

October 11 2019

rippedthesoul
rippedthesoul
rippedthesoul

October 04 2019

rippedthesoul
2596 f8dd 500
rippedthesoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl