Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2020

rippedthesoul

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viadoubleespresso doubleespresso
rippedthesoul
7338 7daf 500

March 09 2020

Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viatobecontinued tobecontinued
rippedthesoul
Nie jesteś naiwna. Ty po prostu za bardzo wierzysz w ludzi, przeceniasz ich. To, że Ty byś kogoś tak nie potraktowała, nie oznacza, że inni też tacy są. Powinnaś o tym pamiętać.
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
rippedthesoul
Siedzę i czekam, aż mnie ktoś uratuje i nienawidzę siebie za to,  bo przecież nie mam kurwa pięciu lat.
— znalezione

February 24 2020

rippedthesoul
5673 9b81
Reposted fromslodziak slodziak viaskraweksiebie skraweksiebie

February 19 2020

rippedthesoul
rippedthesoul
3639 8c85 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafashionable fashionable

February 18 2020

rippedthesoul
Reposted fromlululemony lululemony viawwannie wwannie

February 17 2020

rippedthesoul
Nie ma w życiu niczego cenniejszego niż czas. To jak podarowanie cząstki swojego życia, której już nigdy nie odzyskasz. Czyjaś obecność jest bezcenna. 
— Ilona Gołębiewska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialittlemouse littlemouse
rippedthesoul
rippedthesoul
rippedthesoul
6889 1812
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlemouse littlemouse
rippedthesoul
rippedthesoul
Zapomniałam już jak miło tak po prostu  być dla siebie
— sobą

January 09 2020

rippedthesoul
Szczęśliwi ludzie piją kawę i czytają książki.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakingofthejungle kingofthejungle

December 19 2019

rippedthesoul
Najbardziej kocham te sny w których wiesz, że śnisz, ale tak bardzo chciałbyś żeby to była rzeczywistość, że nawet po przebudzeniu uparcie kontynuujesz sen w myślach, mocniej wtulając się w poduszkę.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viakingofthejungle kingofthejungle
rippedthesoul

December 17 2019

rippedthesoul
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromataszka ataszka vianoicoztego noicoztego

December 13 2019

rippedthesoul
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl